attributed (Türkçe Anlamı) :


- atfedilen


Bu kelimeleri biliyor musunuz ? :

- shotguns
- omit
- premier
- koray
- liabilityhosting
Güzel Sözlük