attributed (Türkçe Anlamı) :


- atfedilen


Bu kelimeleri biliyor musunuz ? :

- prick
- consecutive
- brag
- multicultural
- mappinghosting
Güzel Sözlük