attributed (Türkçe Anlamı) :


- atfedilen


Bu kelimeleri biliyor musunuz ? :

- bedded
- shifts
- guess
- there
- environhosting
Güzel Sözlük