attributed (Türkçe Anlamı) :


- atfedilen


Bu kelimeleri biliyor musunuz ? :

- tweeting
- revives
- celebs
- afterwards
- amphibious
hosting
Güzel Sözlük